გრაფიკული დიზაინი

ლექტორი
Mastermind Club
კატეგორია
0 მიმოხილვა

კურსის დეტალები

გრაფიკული დიზაინის კურსი
ტრენერი – თათია სოყურაშვილი

გრაფიკული დიზაინის საბაზისო კურსის სილაბუსი

ღირებულება : 750 ლარის ნაცვლად 550 ლარი

Adobe Photoshop
workshop 01
1) გრაფიკული დიზაინის მნიშვნელობა
2) გრაფიკული დიზაინის ისტორია (ნაწილი I)
3) გრაფიკული დიზაინის მიმართულებები და თანამედროვე ტენდენციები
4) Photoshop- ის სამზარეულო (tools)
5) ვექტორული და რასტრული გრაფიკა, ტრაექტორიის დაგეგმვა და განსაზღვრა
6) კომპოზიციის მნიშვნელობა
პრაქტიკული დავალება: მარტივი გეომეტრიული ფიგურების აწყობა, მონიშვნის
ხელსაწყოს გამოყენებით პოსტერის აწყობა.

workshop 02
1) გრაფიკული დიზაინის მნიშვნელობა (ნაწილი 2)
ვიზუალური კომუნიკაციის უპირატესობები- კომუნიკაციის მიზანი
2) ისტორია (ნაწილი 2)
3) Photoshop – ის სამზარეულო (პარამეტრები)
4) EYE FLOW – თვალის ტრაექტორიის დაგეგმვა
3) დიზაინერებისა და მათი ხელწერის გაცნობა
4) კომპოზიციის მნიშვნელობა
5) საბეჭდი ფორმატის დამზადება, ბლიდის გამოყენება
პრაქტიკული დავალება: პოსტერის შექმნა, საბეჭდი მასალის მომზადება

workshop 03
1) ფერების ფსიქოლოგია და მათი როლი საკომუნიკაციო სფეროში, ფერების
კორექცია
2) პალიტრის შექმნა
3) ფილტრები
4) CMYK და RGB ფერები, მათი გამოყენების წესები
5) შექმნილი პალიტრის მიხედვით პოსტერის აწყობა

workshop 04
1) რეტუშის ინსტრუმენტები
2) კლონირება
3) დიზაინების აღდგენა
4) ობიექტების დამუშავება, კორექტირება, ფერების შეცვლა
5) ობიექტები ამოჭრის სხვადასხვა ხერხი
6) პრაქტიკული სამუშაო
7)ადამიანის სახის რეტუშირება
8) ძველი ფოტოსურათის აღდგენა

workshop 05
1) ფოტომანიპულაცია
2) კოლაჟის ხელოვნება
3) photoshop- სამზარეულო (tools)
4) კომპოზიციის მნიშვნელობა, თეთრი სივრცე
5) მასკა
6) პრაქტიკული სამუშაო
7) კოლაჟის შექმნა

workshop 06
1) ტიპოგრაფია
2) ფონტის შერჩევა
3) ფონტის როლი ციფრულ/ბეჭდურ მედიაში
4) პრაქტიკული სამუშაო
5) ტიპოგრაფიული ელემენტების პოსტერის შექმნა

workshop 07
1) Photoshop- ის სამზარეულო (channels)
2) Photoshop-ის სამზარეულო (fx)
3)პატერნის შექმნა
4) ბრაშის შექმნა
5) გიფის შექმნა (timeline/frame)
6) პრაქტიკული სამუშაო
7)სტუდენტის მიერ თავად შექმნილი პატერნისა და ბრაშით პოსტერის მომზადება
8) პრაქტიკული დავალება დავალება გიფის შექმნა
Adobe Illustrator

workshop 08
1) illustrator- ის სამზარეულო (tools)
2) illustrator-ის სამზარეულო (პარამეტერები)
3) Artboard & layers
4) გეომეტრიული ფიგურებისა და სიმბოლოების შექმნა
5) ილუსტრატორში ვექტორის მართვა
6) პრაქტიკული სამუშაო
7) ილუსტრატორში მარტივი ობიექტებისგან კომპოზიციურად გამართული
პოსტერის შექმნა

workshop 09
1) საბეჭდი მასალის მომზადება ილუსტრატორში
2) Fill & Stroke
3) პრაქტიკული სამუშაო
4) პოსტერის აწყობა

workshop 10
1) სახატავი ხელსაწყოების გაცნობა და გამოყენება
2) მხების მართვა
3) სიმბოლოები
4) illustrator-ის სამზარეულო (tools)
5) ფერების კორექცია
6) გრადიენტი
7) RGB & CMYK ფერები
8) პრაქტიკული დავალება
9) ვექტორული სიმბოლოების შექმნა

Workshop 11
1) ბრენდინგი და კომპანიის ვიზუალის სახე
2) ლოგო, ვექტორული ილუსტრაცია
3) პროდუქტ აიქონების შექმნა
4)ტრენდები
5) მოქაფების გამოყენება
6) პორტფოლიოს შექმნა
7) პრაქტიკული სამუშაო

 

Workshop 12 

1)ფინალური პროექტი

მიმოხილვა

0
0 ნიშანი
ვარსკვლავები 5
0%
0
ვარსკვლავები 4
0%
0
ვარსკვლავები 3
0%
0
ვარსკვლავები 2
0%
0
ვარსკვლავები 1
0%
0

არ არსებობს მიმოხილვა ჯერ.

დატოვე მიმოხილვა

Be the first to review "გრაფიკული დიზაინი"