გრაფიკული დიზაინი

ლექტორი
ქეთი ქურციკაშვილი და გიორგი ნიკოლაიშვილი
კატეგორია
0 მიმოხილვა

კურსის დეტალები

ლექტორები: ქეთი ქურციკაშვილი, გიორგი ნიკოლაიშვილი.

 

სილაბუსი

 

ლექცია 1:

შესავალი

 

 • რა არის გრაფიკული დიზაინი და რა მიმართულებებს მოიცავს
 • გრაფიკული დიზაინის და დიზაინერის როლი
 • გრაფიკული პროგრამების უპირატესობები და ნაკლოვანებები
 • რასტრული და ვექტორული გამოსახულება
 • ფოტოშოპის შესავალი,დოკუმენტის შექმნა და ინტერფეისის გაცნობა
 • პროგრამის მნიშვნელოვანი ხელსაწყობი და ფორმატები
 • დავალება

 

ლექცია 2:

Adobe Photoshop

 

 • დავალების განხილვა
 • ხელსაწყოების გამოყენება და მარტივი ობიექტების შექმნა
 • ფერთა მოდელები RGB & CMYK
 • ფერების ფსიქოლოგია,ტენდენციები და მისი სწორად გამოყენება ვიზუალურ კომუნიკაციაში
 • გრაფიკული დიზაინის პრინციპები და ელემენტები
 • დავალება

 

ლექცია 3:

Adobe Photoshop

 

 • დავალების განხილვა
 • ობიექტის შემოტანა და დამუშავება
 • ფერების კორექტირება
 • მონიშვნის ხელსაწყოების გამოყენება
 • Pen tool და მისი გამოყენების უპირატესობები
 • დავალება

 

ლექცია 4:

              Adobe Photoshop

 • დავალების განხილვა
 • ფენის სტილები და მათზე მუშაობა
 • ფილტრები
 • ტექნიკური
 • Brush tool-ის გამოყენება
 • დავალება

              ლექცია 5:

 • დავალების განხილვა
 • მოქაფის გამოყენება
 • გრაფიკული დიზაინის პროცესი
 • Adobe Illustrator-ის შესავალი,დოკუმენტის შექმნა და ინტერფეისი
 • მნიშვნელოვანი ხელსაწყოები და მარტივი ობიექტების შექმნა
 • დავალება

ლექცია 6:

Adobe Illustrator

 • დავალების განხილვა
 • ვექტორული გამოსახულების შექმნა,რედაქტირება,პროპორციულად განაწილება
 • ფერებთან მუშაობა/გრადიენტები
 • Pen tool & Brush tool
 • მარტივი ილუსტრაციის შექმნა
 • დავალება

ლექცია 7:

 • დავალების განხილვა
 • Blend tool & ეფექტები
 • პოსტერის შექმნა
 • საბეჭდი ფაილის მომზადების პრინციპები
 • გრაფიკული დიზაინის ტენდენციები
 • დავალება

ლექცია 8:

 • დავალების განხილვა
 • ფონტების განხილვა და მისი სწორად გამოყენება
 • რესურსების გამოყენება და რედაქტირება
 • ლოგოს შექმნის საფუძვლები
 • ლოგოს სახეობები
 • დავალება

ლექცია 9:

 • დავალების განხილვა
 • გრაფიკული დიზაინერის როლი ბრენდის განვითარებაში
 • პატერნის შექმნა
 • CorelDraw-შესავალი,დოკუმენტის შექმნა და ინტერფეისი
 • მნიშვნელოვანი ხელსაწყოები და მარტივი ობიექტების შექმნა
 • დავალება

ლექცია 10:

 • დავალების განხილვა
 • ქორელის უპირატესობა და მისი პრაქტიკული გამოყენება
 • მნიშვნელოვანი ხელსაწყოები
 • ტექსტთან მუშაობა
 • ობიექტების შექმნა და რედაქტირება
 • დავალება

ლექცია 11

 • დავალების განხილვა
 • ფერებთან მუშაობა/გრადაციები
 • შრეებთან მუშაობა/ნიღბები
 • ფილტრების გამოყენება
 • პოლიგრაფიული ნამუშევრების დიზაინის შექმნა და ფაილის საბეჭდად გამზადება
 • დავალება

ლექცია 12

 • დავალების განხილვა
 • ფინალურ პროექტზე მუშაობა
 • პორტფოლიოს შექმნა

 

 • ფინალური პროექტისთვის გექნებათ 10 დღე,რის შემდეგაც ჩატარდება ისევ ერთი ლექცია და მოხდება თქვენი პროექტის განხილვა.

 

მიმოხილვა

0
0 ნიშანი
ვარსკვლავები 5
0%
0
ვარსკვლავები 4
0%
0
ვარსკვლავები 3
0%
0
ვარსკვლავები 2
0%
0
ვარსკვლავები 1
0%
0

არ არსებობს მიმოხილვა ჯერ.

დატოვე მიმოხილვა

Be the first to review "გრაფიკული დიზაინი"