უკან კურსზე,

  • რა არის გრაფიკული დიზაინი და რა მიმართულებებს მოიცავს გრაფიკული პროგრამები Illustrator, photoshop, corel draw. მათი სხვაობა,უპირატესობები და ნაკლოვანებები
  • ლექცია 2
  • გრაფიკული დიზაინის პრინციპები და ელემენტები ფერების ფსიქოლოგია და მისი სწორად გამოყენება ვიზუალურ კომუნიკაციაში დიზაინის ტენდენციების გაცნობა და რესურსების გამოყენება.