უკან კურსზე,

 • ლექცია 2
 • ლექცია 3
 • ლექცია 4
 • ლექცია 5
 • ლექცია 6
 • ლექცია 7
 • ლექცია 8
 • ლექცია 1
 1. ძირითადი საფუძვლები
 • დოკუმენტის გახსნა და მისი სასურველ პარამეტრებზე დაყენება
 • ვექტორებთან მუშაობა
 • UI – User Interface
 • Windows Panel
 • ნავიგაცია – პროგრამაში მოძრაობა და ოპერირება

 

 1. მუშაობა ფიგურებთან
 • მარტივი და მოცემული ფორმები/ფიგურები
 • მონიშვნის ტექნიკები
 • ფიგურების გაერთიანება
 • ფიგურების ორგანიზება (შრეები, ჯგუფები)
 • კუთხეები და მათზე განაწილება Angle

 

 

 1. Move Tool – მამოძრაველები ხელსაწყო/კურსორი
 • გაზრდა/დაპატარავება
 • მონიშვნა
 • მონიშვის მოხსნა
 • მიმართული და კონკრეტული მონიშვნა